Font de Marcos Redondo

Coordenades de la font: 41°50'51"N - 2°23'35"E.

Agost 2016
Agost 2016

Font situada dins del parc i verger de l’antiga torre d’estiueig del famós baríton Marcos Redondo. Actualment la font es troba en els jardins d’una finca particular segregada del gran casal, amb accés des del passeig Sant Jordi nº6. La font es troba dins un nínxol de pedra precedit per una pèrgola de plantes enfiladisses que donen al lloc un aire romàntic, original des de la seva construcció. 

Agost 2016
Agost 2016

La família propietària de la font, part dels descendents de Marcos Redondo, afirma que la font i la seva mina d’aigua rajava en gran abundància aigua fresca que servia tant de reg com per beure cada dia. 

Agost 2016
Agost 2016

Dins del nínxol hi trobem la mina pròpiament dita, ben treballada en granit, amb portelles de ferro colat.

Agost 2016
Agost 2016

El broc de la font aboca la seva aigua a una pica rectangular perfectament treballada en granit. 

Agost 2016
Agost 2016

El broc de la font representa el cap d’una bèstia alada.

Agost 2016
Agost 2016

Sobre la font, presideix el nínxol el cap d’un animal, que bé podria ser un xai, o potser un cavall, tot i encara ens falta investigar una mica sobre aquest tema.

205 Fonts de Viladrau i rodalies