Font de la Salut

Desembre 2014
Desembre 2014

Font situada dins els jardins privats de Can Polo, al Pla d’en Falcó.

Segons la propaganda de la propia empresa, els productes de la marca “Kamel” de dermofarmàcia són produïts amb l’aigua d’aquesta font.

205 Fonts de Viladrau i rodalies