Font de Santa Caterina

Coordenades de la font: 41º50'17"N - 2º 23'40"E

Maig 2016
Maig 2016

La font de Santa Catarina és situada a La Vila, sortint l’aigua d’una mina a la que s’accedeix des del pati interior de la casa. Per accedir al nínxol de la mina i a la font hi ha un gran portal fet de carreus de granit i tancat amb una porta de fusta bellament treballada.

Maig 2016
Maig 2016

Cal anar en compte amb l’aixeta de la font, ja que consisteix en una vàlvula de tancament que permet obrir o tancar en girs d’aproximadament 90 graus. El broc per on raja l’aigua té la forma de cap d’un animal, semblant a un mico, amb forats a la part superior, de manera que si tapeu el broc principal amb la ma, l’aigua raja en sortidor per la part de dalt.

Maig 2016
Maig 2016

A dins de l’ampli nínxol, sobre el broc de la font, hi ha un bonic mosaic de 6 rajoles esmaltades amb la imatge de la santa amb la llegenda Sant Catalina de Sena.

 

205 Fonts de Viladrau i rodalies