Font Verge del Roser

Coordenades de la font: 41º50'17"N - 2º 23'39"E

Maig 2016
Maig 2016

Just darrera dels edificis principals de La Vila, a sota de l’era, hi ha un nínxol de pedra amb volta de canó amb aquesta font. La forma del conjunt, les rajoles esmaltades l’aixeta de la font i la pica del terra s’assemblen força a la propera font de Santa Catarina.

Juny 2016
Juny 2016

No estem segurs del nom de la font, ja que no n’hem trobat documentació, però el fet que apareix una verge al costat d’un roser, i que ha Viladrau tradicionalment hi ha hagut força veneració per a la Verge del Roser ens fa pensar en el nom de font Verge del Roser. Algú en sap alguna cosa més?

 

 

205 Fonts de Viladrau i rodalies